Verzekeringen

Jong Nederland America heeft als stichting diverse verzekeringen afgesloten om bepaalde financiële risico’s te dekken. Schade’s of letsel moeten altijd per direct gemeld worden aan het bestuur (penningmeester), zodat actie ondernomen kan worden. Indien er “bewust” schade is toegebracht door leden zal deze daar uiteraard persoonlijk voor verantwoordelijk worden gesteld. De volgende verzekeringen hebben we afgesloten:

Gebouwen- en inboedelverzekering
Voor de blokhut is een verzekering afgesloten voor de schade die ontstaat door brand, blikseminslag, storm, water en dergelijke.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
Dit is een verzekering die kosten vergoed, indien schade ontstaat ten gevolge van beschadiging, vernieling of verlies van zaken en goederen. Ook schade ten gevolge van letsel aan personen valt hieronder. Goederen die wij in bruikleen hebben zijn meeverzekerd. Daarbij horen ook persoonlijke eigendommen met uitzondering van (motor)voertuigen.
Indien er sprake is van opzettelijk toegebrachte schade door leden zullen wij dit echter verhalen op de ouders.

Ongevallenverzekering
Dit is een verzekering die voorziet in een geldelijke uitkering in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en (onder voorwaarden) ook dokterskosten. Het gaat hierbij om vooraf vastgestelde bedragen.

Ongevallen-Inzittendenverzekering
Dit is een ongevallenverzekering, waarbij auto-inzittenden verzekerd zijn bij overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten en (onder voorwaarden) materiële schade.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders dekt, indien er financiële problemen ontstaan of bij civielrechtelijke aansprakelijkheid. Daarbij draait het om “onbehoorlijk” bestuur en het plegen van een onrechtmatige daad van bestuurders.

Heeft u een vraag over zekeringen neem dan contact penningmeester@jnamerica.nl.