Bestuur
Het bestuur is de drijfveer achter de afdeling en wordt gekozen door de stafleden. Het bestuur draagt de algemene leiding en verantwoording van de vereniging. Het bestuur zorgt voor de ledenadministratie, het aanvragen van subsidie, de aanschaf van bepaalde materialen, de publiciteit en de presentatie van de vereniging.

Het bestuur van Jong Nederland America bestaat uit:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuursleden:
Rick Vervoort
Kabroekstraat 10
5966 NX  America
06-45292747
voorzitter@jnamerica.nl

Judith DaniŽls
Nieuwe Peeldijk 26
5966 NB America
06-83384008
secretariaat@jnamerica.nl

Marco Hesp
Doenssenstraat 23
5966 PE  America
077-3988754 / 06-51554717
penningmeester@jnamerica.nl

Geert Reintjes
Jos Weijs
Roos Twaalfhoven
Krijn Schetter
 

Ereleden
Dit zijn stafleden die 25 jaar leider zijn of een actief en uitzonderlijk leiderschap hebben getoond. Dus stafleden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De ereleden worden, op voordracht van het bestuur, door de leden benoemd. Ereleden krijgen voor hun inzet een zilveren of gouden waarderingsspeld en vrij lidmaatschap voor de rest van hun leven.
Tot erelid zijn reeds benoemd Jacques Geurts, Rob Smeets en Mia Claassens.

Stafleden

Jong Nederland America heeft een staf, bestaande uit personen die leiding geven aan een groep of een andere functie in de vereniging hebben. Alle stafleden vanaf 16 jaar zijn bij stafvergaderingen stemgerechtigd.

Jeugdleden

De jeugdleden zijn onmisbaar want zonder hen zou er natuurlijk geen Jong Nederland zijn.

Taken en Commissies
Naast het bestuur, leiding, overige stafleden en jeugdleden heeft Jong Nederland America zijn structuur nog verder uitgebouwd met taken en commissies. Personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een bepaalde activiteit of een taak om Jong Nederland America soepel te laten verlopen. Taken en commissies worden verdeeld in de jaarvergadering.

Vertrouwenspersoon
Naast onze eigen leden en leiders heeft JNA ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon, waar iedereen terecht kan met als hij of zij met een veiligheidsprobleem zit in dit niet binnen de club (bij je eigen leiders of staf- of bestuursleden) terecht kunt. Meer hierover lees je hier.